menu close menu

Klachtenregeling:

 

Bent u tevreden?  Vertel het anderen!

Bent u niet tevreden, vertel het mij.

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit samen te bespreken en op te lossen.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.
De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl ) t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging, VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/