menu close menu

Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Hierin is de volgorde van belang. Tijdens het intake gesprek ga ik na waar de disbalans zich bevindt en kan ik bepalen welke behandelvorm toegepast dient te worden. Hieronder een korte uitleg van de principes en welke behandelvormen hierbij een rol kunnen spelen, om de balans te herstellen.

1. Energie

Alles bestaat uit energie. Ons lichaam dus ook! Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft zijn eigen energie. We hebben een bepaalde hoeveelheid energie én de beweging van de energie nodig om te blijven bestaan. Blokkades van de energiebanen kunnen er voor zorgen dat bepaalde delen van je lichaam onvoldoende energie hebben. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld allerlei lichamelijke problemen ontstaan.
Het is dus van belang dat er voldoende energie in het lichaam is en dat deze goed kan doorstromen.

Behandelvormen

Allergie Eliminatie, Sensi, Quantum-Touch, Touch for Health, Massage, EEN Therapie

2. Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het transport van de diverse signalen in ons lichaam. Maar ook de meridianen (energiebanen) spelen hier een belangrijke rol in. Als hier blokkades optreden, kan het lichaam niet meer optimaal functioneren. Dit kan zich uiten in slecht werkende zintuigen, pijlijke spieren, maar ook algemene vermoeidheid. Als dit lang aanhoud, kan dit tot uitval leiden.

Behandelvormen

Allergie Eliminatie, EEN Therapie, Sensi, Touch for Health, Massage

3. Drainage

Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan emoties, stoffen waar je allergisch voor bent en stress. Maar ook door overbelasting van je lichaam, door bijvoorbeeld te hard werken en te weinig rustmomenten. Of slecht eten en drinken, te weinig bewegen. Wanneer het lichaam niet meer in staat is deze gifstoffen voldoende af te voeren kan dit diverse klachten veroorzaken.

Behandelvormen

Allergie Eliminatie, Sensi, Reiki, massage, EEN Therapie

4. Voeding

Naast voldoende bewegen is ook een goede voeding van wezenlijk belang. Dit zorgt er voor dat het lichaam goed kan functioneren. Een allergie kan er voor zorgen dat bijvoorbeeld vitamines niet of onvoldoende opgenomen kunnen worden, met alle gevolgen van dien.
Ook de geest heeft voeding nodig. Voeding kan bestaan uit emoties, verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Dit kan echter zowel positief als negatief werken. Hierbij kan je denken aan oordelen van anderen, negatieve ervaringen en jezelf overvragen (stress).
Beide vormen van voeding verdienen aandacht, wanneer er klachten worden ervaren op lichamelijk en/of geestelijk gebied.

Behandelvormen

Allergie Eliminatie, EEN Therapie, Sensi

5. Psyche

Een mens bestaat uit meerdere delen. Hierbij kan je denken aan fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Deze delen zijn met elkaar verbonden en het is het meest positief als deze delen goed met elkaar samenwerken. Hier zit vaak een kink in de kabel. Naast aandacht voor de lichamelijke gesteldheid is het van groot belang om aandacht te hebben voor emoties en gedragspatronen.
Door bewustwording van (belemmerende) patronen kan hierin een verandering plaats vinden. Het helpt je op de weg naar herstel en kan klachten in de toekomst voorkomen.

Behandelvormen

EEN Therapie, Sensi, Touch for Health